De werkgever kan geen opzeg betekenen door een brief te overhandigen aan de werknemer

11 mei 2018Ontslag

In een recent arrest heeft het Arbeidshof van Brussel een werkgever veroordeeld tot het betalen van een opzeggingsvergoeding aan een werkneemster die een opzegtermijn had gepresteerd die haar niet per aangetekende brief of deurwaardersexploot werd betekend.

 

1.         De feiten

 

Een werkgever overhandigt een opzegbrief aan een werkneemster waarin bepaald wordt dat de opzeggingstermijn drie maanden bedraagt.

 

Op het einde van deze termijn neemt de arbeidsrelatie een einde.

 

Vervolgens beroept de werkneemster zich op de onwettigheid van de betekende opzeg. Zij vordert van de werkgever een vervangende opzeggingsvergoeding van 3 maanden.

 

De werkgever gaat hier niet op in en uiteindelijk wordt de zaak voor het Arbeidshof gebracht.

 

2.         Beslissing van het Hof

 

Het Hof wijst erop dat de opzegging door de werkgever per aangetekende brief of gerechtsdeurwaardersexploot moet gebeuren. Elke andere vorm van kennisgeving, maakt de opzeg absoluut nietig en deze nietigheid kan niet door de werkgever gedekt worden.

 

Volgens het Hof behoudt de werkneemster die een onwettig betekende opzeg presteert, het recht om een opzeggingsvergoeding te vorderen. Door de opzeg te presteren, dekt de werkneemster de nietigheid van de opzeg niet, noch doet de zij afstand van het recht om de nietigheid ervan in te roepen.

 

In deze zaak is het Hof van oordeel dat de werkneemster inderdaad recht heeft op een vervangende opzeggingsvergoeding, zelfs nadat zij het loon heeft ontvangen voor de prestaties die zij tijdens de nietige opzeg heeft verricht.

 

Het Hof veroordeelt de werkgever dan ook tot het betalen van de opzeggingsvergoeding.

 

3.         Te onthouden?

 

Wanneer de werkgever een arbeidsovereenkomst wenst op te zeggen met een te presteren opzeggingstermijn, moet de opzegbrief verzonden worden per aangetekend schrijven of via een gerechtsdeurwaardersexploot betekend worden. De werkgever kan geen opzeggingsbrief overhandigen aan de werknemer.

 

Indien deze vormvereisten niet gerespecteerd worden, is de opzeg nietig.

 

De werknemer die de onwettig betekende opzeg presteert, kan volgens het arbeidshof van Brussel aan het einde van de opzegtermijn een opzeggingsvergoeding van de werkgever eisen.

 

De ontslagkost voor de werkgever wordt op die manier verdubbeld: de werknemer heeft recht op het normale loon lopende de opzegtermijn, alsook op een opzeggingsvergoeding wanneer de arbeidsovereenkomst een einde neemt na de opzegtermijn.

 

Bron: Arbh. Brussel (4de k.), 28 november 2017, A.R. nr. 2016/AB/176, onuitgeg.