Middaguur Sociaal recht | Webinar | 18 juni 2020

Wij nodigen u met plezier uit voor ons volgend Middaguur Sociaal recht op donderdag 18 juni 2020 om 12u ’s middags.

 

Rekening houdend met de huidige context, zal deze sessie plaatsvinden onder de vorm van een webinar.  Voor de gemakkelijkheid zal u voorafgaandelijk aan deze sessie de documentatie kunnen downloaden, zodat u tijdens de uiteenzetting nota’s kan nemen.

 

Dit webinar zal exclusief gewijd worden aan de sociale actualiteit die geen betrekking heeft op het thema “Covid”.  We laten dit allesoverheersende thema aldus eventjes los en richten onze volle aandacht opnieuw op het sociaal recht los van deze crisis!  Naar goede gewoonte zullen wij een exclusieve selectie aan niet-gepubliceerde rechtspraak overlopen, alsook de belangrijkste evoluties in de wetgeving van het voorbije trimester.

 

Wij hopen u talrijk en in goede gezondheid te mogen verwelkomen!

 

De advocaten van Sotra

 
 
 

Ja, ik schrijf me in voor het webinar Middaguur Sociaal Recht van 18 juni 2020

* indicates required