Uitbreiding adoptie- en pleegouderverlof vanaf 1 januari 2019

26 okt 2018Reglementering

Met de wet van 6 september 2018 tot wijziging van de regelgeving met het oog op de versterking van het adoptieverlof en tot invoering van het pleegouderverlof, breidt de wetgever het adoptieverlof uit en voert een gelijkaardige regeling in voor pleegouderverlof. 

 

1. Achtergrond: huidige regeling

 

Momenteel varieert het adoptieverlof naargelang de leeftijd van het kind:

  • < 3 jaar: maximum 6 weken verlof per adoptieouder;
  • Tussen 3 en 8 jaar: maximum 4 weken verlof per adoptieouder;
  • > 8 jaar: geen recht op adoptieverlof. 

 

Een pleegouder-werknemer heeft momenteel geen recht op verlof voor het vervullen van zorgtaken. Wel kan hij maximum 6 dagen per kalenderjaar afwezig zijn van het werk om “andere” verplichtingen i.v.m. pleegzorg te vervullen, gedurende dewelke hij recht heeft op een forfaitaire vergoeding van de RVA. Deze 6 dagen dienen gedeeld te worden indien er 2 pleegouders zijn.

 

2. Nieuwe regelingen

 

Adoptieverlof

 

Vanaf 1 januari 2019:

  -  Geeft de adoptie van een minderjarig kind steeds recht op 6 wekenverlof per adoptieouder;

  -  Wordt progressief bijkomend adoptieverlof toegekend voor één ouder (of te verdelen indien er 2 adoptieouders zijn):

  • + 1 week verlof vanaf 1 januari 2019
  • + 2 weken verlof vanaf 1 januari 2021
  • + 3 weken verlof vanaf 1 januari 2023
  • + 4 weken verlof vanaf 1 januari 2025
  • + 5 weken verlof vanaf 1 januari 2027

 -  Kan men bij buitenlandse adoptie, ter voorbereiding van de daadwerkelijke opvang, een vervroegde uitkering krijgen vanaf 4 weken vóór de opvang van het kind in België.

 

De uitkering blijft identiek aan de huidige regeling (uitkering door het ziekenfonds na 3 dagen gewoon loon). 

 

Pleegouderverlof

 

Vanaf 1januari 2019:

  • Krijgen pleegouders in geval van langdurige pleegzorg (pleegzorg waarvan bij de aanvang duidelijk is dat het kind voor minstens 6 maanden in hetzelfde pleeggezin bij dezelfde pleegouders zal verblijven) bovenop 6 afwezigheidsdagen per jaar ook het recht op 6 weken pleegouderverlof;
  • Wordt ook de duur van het pleegouderverlof progressief opgetrokken met één week om de 2 jaar tot in 2027, volgens hetzelfde regime als voorzien is voor adoptieverlof (te verdelen indien er 2 adoptieouders per gezin zijn).

 

De uitkeringen zullen identiek zijn aan die van het adoptieverlof. 

 

3. Te onthouden

 

De duur van het adoptieverlof wordt progressief opgetrokken. 

 

Zo zal in 2027 elke adoptieouder 6 weken adoptieverlof kunnen nemen, verhoogd met 5 weken die evenwel vrij te verdelen zijn tussen de beide adoptieouders indien zij met twee zijn.

 

Tegelijkertijd wordt ook een recht op pleegouderverlof ingevoerd, volgens dezelfde modaliteiten als het adoptieverlof.

 

De wet treedt in werking op 1 januari 2019.

 

Bron: Wet van 6 september 2018 tot wijziging van de regelgeving met het oog op de versterking van het adoptieverlof en tot invoering van het pleegouderverlof (BS 26 september 2018)