Versoepeling van de voorwaarden voor het scholingsbeding voor knelpuntberoepen

09 nov 2018Reglementering

Ondanks het overschot aan beschikbare arbeidskrachten, stelt de regering vast dat werkgevers veel moeite hebben om geschoolde werknemers te vinden om hun vacatures in te vullen. In een poging om de moeilijkheden van onze bedrijven aan te pakken, versoepelt deze wetswijziging de voorwaarden voor het afsluiten van een scholingsbeding voor knelpuntberoepen.

 

Ter herinnering, een scholingsbeding is een clausule in de arbeidsovereenkomst waarbij de werknemer, die tijdens de uitvoering van zijn arbeidsovereenkomst op kosten van de werkgever een opleiding volgt, zich ertoe verbindt een gedeelte van de opleidingskosten terug te betalen indien hij de onderneming vóór het verstrijken van de overeengekomen periode verlaat.

 

Artikel 22bis, §4 van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten bepaalt dat een scholingsbeding alleen mag worden gesloten als het jaarlijkse loon van de werknemer meer dan 34.180 EUR (bedrag in 2018) bedraagt. 

 

Deze loonvoorwaarde vormt echter een belangrijke hinderpaal voor werkgevers om te investeren in de opleiding van werknemers met lagere lonen. 

 

Om de werkgevers aan te moedigen, voorziet de wetswijziging nu de mogelijkheid om, ongeacht het loon van de werknemer, een scholingsbeding af te sluiten wanneer de werknemer een opleiding voor een knelpuntberoep volgt. 

 

De lijst van knelpuntberoepen wordt per gewest vastgesteld. 

 

Deze lijst wordt regelmatig bijgewerkt door de arbeidsbemiddelingsdiensten (VDAB in Vlaanderen, ACTIRIS in Brussel en FOREM in Wallonië) en voor de bepaling van de toepasselijke lijst moet men rekening houden met de plaats van tewerkstelling van de werknemer. 

 

Wat te onthouden? 

 

Het loon van de werknemer is niet langer een voorwaarde voor het afsluiten van een scholingsbeding voor knelpuntberoepen.

 

Deze wetswijziging treedt in werking op 10 november 2018. 

 

Bron: Wet van 14 oktober 2018 tot wijziging van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten met het oog op de versoepeling van het scholingsbeding en de invoering van een scholingsbeding voor knelpuntberoepen, B.S.31 oktober 2018