Aanpassingen van de wet tot regeling van de plaatsing en het gebruik van bewakingscamera’s in navolging van de GDPR

23 apr 2018Reglementering

Binnenkort zal de verantwoordelijke voor de camerabewaking niet langer verplicht zijn om de plaatsing van camera's te melden aan de Privacycommissie. Hij moet de verwerking van beelden van bewakingscamera’s voortaan wel schriftelijk bijhouden in een register.

 

Aangezien de wet nog niet in het Belgisch Staatsblad is gepubliceerd, worden de belangrijkste wijzigingen voor de werkgevers hieronder samengevat.

 

      1.   Materieel toepassingsgebied

 

De bepalingen van de wet zijn van toepassing op:

 

  • vaste bewakingscamera's;
  • tijdelijke vaste bewakingscamera's;
  • mobiele bewakingscamera's;
  • intelligente bewakingscamera's.

 

      2.   Voorwaarden voor installatie en gebruik van vaste en tijdelijke vaste camera's

 

Vanaf 25 mei 2018 moet de plaatsing van een camera niet langer vooraf gemeld te worden bij de Privacycommissie, maar enkel bij de bevoegde politiediensten.

 

Bij de ingang van elke bewaakte plaats moet altijd een reglementair pictogram aangebracht worden om mensen te informeren over het bestaan van de camerabewaking op die plaats.

 

      3.   Gebruiksvoorwaarden voor intelligente bewakingscamera's

 

Intelligente bewakingscamera's kunnen alleen worden gebruikt voor automatische kentekenherkenning.

 

Een werkgever kan dus geen intelligente bewakingscamera's gebruiken om bijvoorbeeld werknemers of bezoekers te identificeren.

 

      4.   Bijhouden van een register voor vaste, tijdelijke vaste en mobiele camera's

 

De verwerkingsverantwoordelijke houdt een schriftel?ke registratie b? van de beeldverwerkingsactiviteiten van de bewakingscamera's die onder z?n verantwoordel?kheid uitgevoerd worden.

 

De verwerkingsverantwoordelijke stuurt dit register op verzoek door naar de Gegevensbeschermingsautoriteit en de politiediensten.

 

Later zal een koninklijk besluit worden aangenomen om de bewaarwijze en de bewaringstermijn van het register vast te leggen.

 

Te onthouden?

 

De wet tot regeling van de plaatsing en het gebruik van bewakingscamera’s wordt gewijzigd in functie van de GDPR. De plaatsing van camera's moet niet langer gemeld worden aan de Privacycommissie, maar alleen aan de bevoegde politiediensten. Bovendien moet de verwerkingsverantwoordelijke een schriftelijk register bijhouden dat door de Gegevensbeschermingsautoriteit kan worden onderzocht.

 

Bron:

 

Wetsvoorstel tot wijziging van de wet op het politieambt om het gebruik van camera’s door de politiediensten te regelen, en tot wijziging van de wet van 21 maart 2007 tot regeling van de plaatsing en het gebruik van bewakingscamera’s, van de wet van 30 november 1998 houdende regeling van de inlichtingen- en veiligheidsdiensten en van de wet van 2 oktober 2017 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid, Parl. St., Kamer, 2017-2018, nr. 2855/001.