Geen cumul tussen een vergoeding voor kennelijk onredelijk ontslag en één voor discriminatie

02 okt 2020Ontslag

Indien een werknemer stelt dat zijn ontslag zowel discriminerend als kennelijk onredelijk is, kan hij hiervoor geen twee afzonderlijke schadevergoedingen eisen.

De feiten

Een werknemer wordt ontslagen tijdens een periode van arbeidsongeschiktheid.

Hij betwist zijn ontslag voor de arbeidsrechtbank. Hij argumenteert dat de beslissing tot ontslag tegelijk discriminerend is (want rechtstreeks gelinkt aan zijn gezondheidstoestand) en kennelijk onredelijk. 

Op basis hiervan vraagt hij de veroordeling van zijn ex-werkgever tot de betaling van een schadevergoeding wegens discriminatie, zoals voorzien in de wet van 10 mei 2007, die overeenkomt met 6 maanden loon. Tegelijk vraagt hij een maximale schadevergoeding zoals voorzien door de CAO nr. 109, die overeenkomt met een vergoeding van 17 weken loon.

Beslissing van het Hof

In dit dossier stelt het Arbeidshof van Brussel vast dat het ontslag inderdaad discriminerend is. Als gevolg hiervan heeft de werknemer recht op een schadevergoeding zoals voorzien in de antidiscriminatiewet van 10 mei 2007. 

Vervolgens analyseert het Hof de mogelijkheid om deze schadevergoeding te cumuleren met een schadevergoeding wegens kennelijk onredelijk ontslag (CAO nr. 109).

Hieromtrent verduidelijkt het Hof dat de schadevergoeding wegens kennelijk onredelijk ontslag niet cumuleerbaar is met “enige andere schadevergoeding die betaald moet worden naar aanleiding van de beëindiging van een arbeidsovereenkomst”, met uitzondering van: (1) de opzeggingsvergoeding, (2) de vergoeding wegens niet-concurrentiebeding, (3) de uitwinningsvergoeding en (4) de aanvullende vergoeding die betaald wordt bovenop sociale uitkeringen (artikel 9). Een schadevergoeding wegens discriminatie maakt geen deel uit van deze hypotheses.

Als gevolg hiervan verwerpt het Hof de vraag van de werknemer tot zowel een discriminatievergoeding als een vergoeding wegens kennelijk onredelijk ontslag.

Te onthouden?

De CAO nr. 109 staat geen cumul toe van een schadevergoeding wegens kennelijk onredelijk ontslag en een schadevergoeding wegens discriminatie. Het Arbeidshof bevestigt dit in zeer duidelijke termen.

Op basis van deze rechtspraak kan een werknemer, die stelt dat zijn ontslag discriminerend en kennelijk onredelijk is, geen aanspraak maken op twee afzonderlijke schadevergoedingen.

Bron: Arbeidshof Brussel, 21 september 2020, A.J. 2018/AB/718.