Het niet-naleven van de kassaprocedures door een winkelbediende is een dringende reden

25 sept 2020Ontslag

Een kassabediende die interne procedures schendt, zoals een kassaprocedure, begaat een fout, zelfs wanneer er geen intentie is om de werkgever schade te berokkenen.


De feiten

Een kassabediende staat in voor het toezicht op de automatische kassa’s.

Een klant betaalt via de automatische kassa, maar laat per vergissing een bankbiljet van 20 EUR achter in de betaalautomaat. Enige tijd later keert de klant terug naar de winkel om deze vergissing te signaleren bij de klantendienst. Deze vraagt aan de kassabediende of hij toevallig dit geld gevonden had. De kassabediende bevestigt dit en geeft het geld onmiddellijk terug aan de klant.

Als gevolg van deze feiten voert de werkgever een intern onderzoek uit. Op basis van de beelden van bewakingscamera’s blijkt dat de bediende, vooraleer het bankbiljet terug te geven, het geld had bijgehouden in zijn schort en op die manier de interne procedureregel inzake ‘gevonden voorwerpen’ schond.

Op basis van de camerabeelden ontslaat de werkgever de kassabediende wegens dringende reden.


Beslissing van de rechtbank

De rechtbank stelt vast dat de werkgever, vooraleer tot ontslag over te gaan, de werknemer al meermaals verwittigd had over het schenden van interne regels (fouten bij het prikken, enz.). 

Volgens de rechtbank heeft de werkgever zich rechtsgeldig gebaseerd op de bewakingsbeelden (die de fout in kwestie registreerden) om over te gaan tot ontslag.

Het herhaaldelijk niet-respecteren van de interne procedureregels, zelfs zonder de wil om de werkgever of een klant ‘schade te berokkenen’, is wel degelijk van die aard om de vertrouwensband te verbreken.

In dit kader bevestigt de rechtbank het ontslag om dringende reden.


Te onthouden?

Het herhaaldelijk niet-respecteren van interne procedureregels kan leiden tot een ontslag om dringende reden. In het kader hiervan is de werkgever bovendien niet verplicht om aan te tonen dat de werknemer de intentie had om te frauderen.

In bepaalde sectoren, met name in de retail, kan een werkgever het personeel niet continu in de gaten houden. Daarom zijn interne procedureregels hier des te belangrijker, en wordt het niet-respecteren ervan strenger beoordeeld.


Bron: Arbeidsrechtbank Henegouwen (afd. Moeskroen), 19 juni 2020, A.R. 19/276/A, onuitgegeven (definitieve uitspraak)