De loonnorm voor 2019-2020 bedraagt 1,1%

17 mei 2019Loon

Om de concurrentie te vrijwaren wordt elke twee jaar een zogenaamde “loonnorm” vastgelegd. Deze loonnorm bepaalt hoeveel de gemiddelde loonkost per werknemer maximaal mag stijgen in een periode van twee jaar. De loonnorm voor de periode 2019-2020 bedraagt 1,1%, en moet nageleefd worden op het niveau van de onderneming.

 

1.  Context

 

De loonnorm moet vermijden dat de gemiddelde loonkost per werknemer in België sneller zou stijgen dan in onze buurlanden (Nederland, Frankrijk en Duitsland).  Hierdoor beoogt men de competitiviteit concurrentiekracht van de Belgische bedrijven te vrijwaren.

 

De loonnorm kadert in het tweejaarlijkse loonoverleg en geldt voor de werkgevers en werknemers van de privésector, alsook voor de economische overheidsbedrijven (artikel 1, §4 van de wet van 21 maart 1991).

 

2. Loonnorm voor de periode 2019-2020

 

Omdat de sociale partners in het kader van het interprofessioneel akkoord (IPA) geen overeenstemming bereikt hebben omtrent de loonnorm voor de jaren 2019-2020, kwam het aan de Regering toe om hierin een beslissing te nemen.

 

Via een koninklijk besluit van 19 april 2019, werd de maximale marge voor de loonkostontwikkeling in de periode 2019-2020 beperkt tot 1,1%.  Deze stijging komt bovenop de index en de eventuele baremieke loonsverhogingen.

 

In het kader van de sectorale loononderhandelingen, zijn de sociale partners nu aan zet om op sectorniveau concrete invulling te geven aan de loonnorm.

 

De ondernemingen volgen dan ook best goed op wat er binnen hun sector afgesproken wordt, alvorens akkoorden te sluiten op ondernemingsniveau.

 

De naleving van de loonnorm wordt nagegaan op het niveau van de werkgever. Bij overschrijding kan de werkgever een boete opgelegd krijgen van 250 tot 5.000 EUR, te vermenigvuldigen met het aantal betrokken werknemers (tot max. 100 werknemers).

 

Te onthouden?

 

In de periode 2019-2020 mag de gemiddelde loonkost in de bedrijven stijgen met maximaal 1,1%, bovenop de index en de eventuele baremieke loonsverhogingen.

 

De sociale partners zijn nu aan zet om binnen de sectoren afspraken te maken omtrent de concrete invulling van de loonnorm.

 

 

Bron: Koninklijk besluit van 19 april 2019 tot uitvoering van artikel 7, §1, van de wet van 26 juli 1996 tot bevordering van de werkgelegenheid en tot preventieve vrijwaring van het concurrentievermogen, B.S. 24 april 2019.