Nieuwe federale steunmaatregelen voor ondernemingen getroffen door de Corona-crisis

04 dec 2020Covid-19

Op 30 november 2020 werd in het Belgisch Staatsblad een wet gepubliceerd met het oog op steunmaatregelen voor ondernemingen.

Enkele van deze maatregelen zijn de mogelijkheid om uitstel van betaling te vragen voor de betaling van socialezekerheidsbijdragen of de toekenning van een premie aan werkgevers in specifieke sectoren.

Uitstel van betaling voor socialezekerheidsbijdragen

Werkgevers die als gevolg van de Covid-19 crisis geconfronteerd worden met zware economische problemen, kunnen onder bepaalde voorwaarden aan de RSZ gunstige voorwaarden en termijnen vragen voor:

  • de betaling van socialezekerheidsbijdragen (aangegeven in het 3e en 4e kwartaal van 2020);
  • rechtzettingen van vervallen bijdragen (tot 28 februari 2021).

Deze aanvraag moet ingediend worden vóór elke andere juridische actie en elk ander voorafgaand afbetalingsplan.

Subsidie voor de betaling van de eindejaarspremie (horecasector)

De federale staat stort een eenmalige subsidie van 167.000.000 EUR aan het Waarborg- en Sociaal Fonds Horeca.

Deze subsidie compenseert de niet-betaling, als gevolg van de sluiting van bedrijven, van de bijdrage voor de financiering van de eindejaarspremies 2020 voor werknemers in het Paritair Comité voor de horeca.

Dubbel overbruggingsrecht

Onder bepaalde voorwaarden wordt een dubbel overbruggingsrecht toegekend aan zelfstandigen, helpers en meewerkende echtgenoten.

Concreet gaat het om zelfstandigen die verplicht worden om (volledig of gedeeltelijk) hun activiteiten te onderbreken als gevolg van de genomen maatregelen om de verspreiding van Covid-19 tegen te gaan.

Premie voor werkgevers 

Werkgevers uit specifieke sectoren, die extra hard getroffen worden door de noodmaatregelen van kracht sinds 19 oktober 2020, ontvangen een premie.

Het gaat om de volgende sectoren: de horeca en andere restaurants en cafés, aangevuld met de culturele, feest-, sport-, recreatieve en evenementensector. Ook bedrijven en organisaties die goederen leveren aan klanten, en die sinds 2 november 2020 gesloten zijn voor het grote publiek, komen in aanmerking.

Met deze premie, die berekend en toegekend wordt door de RSZ, kunnen socialezekerheidsbijdragen en andere verschuldigde bedragen betaald worden.

Te onthouden?

De wetgever heeft nieuwe steunmaatregelen voor ondernemingen genomen in het kader van de Covid-19-pandemie. Deze maatregelen maken voorwerp uit van een wet die op 30 november 2020 in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd werd.

Via deze maatregelen worden de volgende voordelen toegekend:

  • Uitstel van betaling aan ondernemingen voor de socialezekerheidsbijdragen voor het 3e en 4e kwartaal 2020;
  • Een subsidie voor de horecasector voor de eindejaarspremie;
  • Een dubbel overbruggingsrecht ten gunste van zelfstandigen;
  • Een premie voor werkgevers in sectoren waar sluitingsmaatregelen van kracht zijn.

Bron: wet van 24 november 2020 met het oog op steunmaatregelen in het kader van de COVID-19-pandemie, B.S., 30 november 2020, p. 84123.