Nieuwe verplichting: attest voor werknemers die niet kunnen telewerken

02 nov 2020Covid-19

Verplichting tot telewerk

 

Vanaf 2 november 2020, geldt een algemene verplichting tot telewerk in alle ondernemingen, verenigingen en diensten.

 

Het is niet langer toegelaten om “goed georganiseerde terugkeermomenten te organiseren”, wanneer dit niet strikt noodzakelijk is voor de continuïteit van de activiteiten.

 

Uitzondering op de verplichting tot telewerk

 

De tewerkstelling op de bedrijfslocatie is enkel toegelaten omwille van de volgende redenen:


  • Telewerken is onmogelijk omwille van de aard van de functie;
  • Telewerken in onmogelijk omwille van de continuïteit van de bedrijfsvoering, de activiteiten of de dienstverlening.

 

In dat geval moeten de werkgevers tijdig de passende preventiemaatregelen nemen om (i) de regels van social distancing maximaal te garanderen en (ii) een maximaal niveau van bescherming te bieden aan de werknemers. Er wordt meer bepaald verwezen naar de regels bepaald in de “Generieke gids om de verspreiding van COVID-19 op het werk tegen te gaan”, ter beschikking gesteld op de website van de FOD WASO.

 

Voor de handelszaken, bedrijven en diensten die noodzakelijk zijn voor de bescherming van de vitale belangen van de Natie en de bevolking, alsook voor de bedrijven met essentiële activiteiten en diensten, geldt een soepelere verplichting tot het garanderen van de social distancing. In die omgevingen moeten de regels van social distancing “in de mate van het mogelijke” toegepast worden.

 

Verplichting tot aflevering van een attest

 

De werkgevers hebben vanaf 2 november 2020 de verplichting om een attest te bezorgen aan de werknemers die niet kunnen telewerken.

 

Dit attest moet de noodzaak kunnen aantonen die de aanwezigheid van de werknemer op de werkplaats bevestigt.


Te onthouden

 

Telewerken is verplicht, behalve indien het onmogelijk is omwille van de aarde van de functie of de continuïteit van de activiteiten. Vanaf 2 november 2020 hebben de werkgevers de verplichting om een attest te bezorgen aan de werknemers, dat de noodzaak van de aanwezigheid op de bedrijfslocatie bevestigt.

 

Bron : Ministerieel besluit van 1 november 2020 houdende wijziging van het ministerieel besluit van 28 oktober 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken, B.S. 1 november 2020