Sociale verkiezingen: akkoord over aangepast kader voor stemmen op afstand

29 okt 2020Collectief arbeidsrecht

De FOD Werkgelegenheid kondigt een akkoord aan tussen de sociale partners om elektronisch stemmen en stemmen per brief te bevorderen. Een wetsvoorstel met vier belangrijke nieuwigheden, is momenteel in voorbereiding.


In de huidige context werden ondernemingen aangespoord om alle mogelijke wettelijke middelen in te zetten om een akkoord te bereiken over het stemmen per brief en elektronisch stemmen.

Dergelijk akkoord moest ten laatste op dag X+56 gesloten worden (lees: tussen 13 oktober en 26 oktober 2020). Deze termijn is vandaag overschreden.

Vanwege de corona-crisis moesten de sociale partners dringend de koppen bij elkaar steken om alternatieve uitvoeringsmodaliteiten voor het stemmen te herbekijken.

De FOD Werkgelegenheid meldt dat hierover een akkoord gesloten werd. Vier belangrijke nieuwigheden worden verwacht:

  • De ondernemingen en vakbonden zouden nog steeds, dus ook na dag “X+56”, akkoord kunnen gaan over het elektronisch stemmen op afstand en het stemmen per brief. Indien nodig kunnen het aantal stembureaus en de verdeling van kiezers per bureau aangepast worden in functie van dit akkoord;
  • Het stemmen per brief zou toegelaten worden voor alle werknemers, van zodra het stemmen ter plaatse niet “corona-proof” en veilig kan gebeuren in de onderneming. De andere wettelijke premissen die het stemmen per brief toelaten, zouden behouden blijven (artikel 57 van de wet van 4 december 2007);
  • Er zou een akkoord zijn om te laat ontvangen stembiljetten per brief mee te tellen (maximaal 5 dagen na het einde van de stemming);
  • Bij een stem per brief zou de oproeping (samen met de stembiljetten) via gewone post kunnen gebeuren. Een aangetekende verzending is dus geen vereiste meer.

Het akkoord tussen de sociale partners moet momenteel nog geconcretiseerd worden via de goedkeuring van een wet. De FOD Werkgelegenheid meldt dat het wettelijke kader momenteel met spoed voorbereid wordt.


Bron : FOD WASO