Uitbreiding van het geboorteverlof

08 jan 2021Reglementering

De programmawet van 20 december 2020, voorziet een gefaseerde uitbreiding van het recht op geboorteverlof.

Sinds 1 januari werd het geboorteverlof opgetrokken van 10 tot 15 dagen. Vanaf 1 januari 2023 wordt het verder uitgebreid tot 20 dagen.

Het geboorteverlof is het recht op een betaalde afwezigheid naar aanleiding van de geboorte van een kind, waarvan de afstamming vaststaat. Het verlof is deels ten laste van de werkgever (3 dagen) en voor de overige dagen heeft de werknemer recht op een uitkering ten laste van het RIZIV. Het moet opgenomen worden binnen de 4 maanden die volgen op de bevalling.

Voor de geboortes die plaatsvonden voor 1 januari 2021 bedroeg het verlof 10 dagen.

Voor de geboortes die plaatsvinden vanaf januari 2021 tot 31 december 2022, bedraagt het verlof thans 15 dagen.

Voor de geboortes die zullen plaatsvinden vanaf 1 januari 2023, wordt het verlof verder opgetrokken tot 20 dagen.

Bron : programmawet van 20 december 2020, B.S., 30 december 2020.