Verkeersagressie kan een ontslag om dringende reden rechtvaardigen

05 juni 2020Ontslag

Verkeersagressie terwijl men zich verplaatst in een wagen met daarop het bedrijfslogo, schaadt de reputatie van de werkgever en brengt hem in diskrediet. Dergelijke feiten leiden tot een vertrouwensbreuk hetgeen een ontslag om dringende reden rechtvaardigt.

Context

Twee werknemers verplaatsen zich in een bestelwagen met daarop het logo van de onderneming.

Wanneer een andere automobilist hen op gevaarlijke wijze de weg afsnijdt, komt het tot een woordenwisseling tussen de inzittenden van de beide wagens. Een van de werknemers (de passagier) stapt zelfs uit en slaat de chauffeur van de andere wagen.

Enkele maanden later ontvangt de werkgever een oproepingsbrief van de politie met als onderwerp: "Vrijwillige slagen en verwondingen / identificatie van de persoon die op 21 februari 2014 de bestelwagen met « nummerplaat XXX » bestuurde ». 

Wanneer de werkgever de twee betrokken werknemers hierover aanspreekt, minimaliseert de passagier de ernst van de feiten.

Pas tijdens het verhoor bij de politie verneemt de werkgever wat er zich die dag precies heeft afgespeeld, alsook de ernst van de feiten. 

Twee dagen na het verhoor bij de politie ontslaat de werkgever de agressieve werknemer om dringende reden. In de ontslagbrief wordt de werknemer eveneens gewezen op waarschuwingen die hij in het verleden reeds gekregen had voor diverse tekortkomingen. 

De werknemer vecht zijn ontslag aan voor de arbeidsrechtbank.

Beslissing van de Arbeidsrechtbank

De werknemer beroept zich in de eerste plaats op het feit dat het ontslag laattijdig is, omdat de werkgever al hem al bij de ontvangst van de oproepingsbrief van de politie ondervraagd had. De rechtbank volgt evenwel de stelling van de werkgever dat de zogenaamde driedagentermijn voor het ontslag pas beginnen lopen is toen de werkgever bij de politie kennis kreeg van de ware toedracht en ernst van de feiten.

Wat het bewijs van de dringende reden zelf betreft, merkt de rechtbank op dat de feiten tijdens het verhoor worden bevestigd door de betrokken personen. Het feit dat het Openbaar Ministerie een minnelijke schikking voorstelde, toont eveneens aan dat de feiten bewezen werden geacht. Het feit dat de zaak uiteindelijk geseponeerd werd, is daarentegen niet relevant, aangezien dit te maken heeft met de prioriteiten die gelegd worden inzake de vervolging van bepaalde feiten.

Tenslotte oordeelt de rechtbank dat de feiten voldoende ernstig zijn, aangezien de werknemer als eerste de andere automobilist fysiek aanviel. Daden van verkeersagressie terwijl men zich verplaatst met een bestelwagen waarop het logo van de werkgever staat, schaden bovendien de reputatie van de werkgever die hierdoor in diskrediet gebracht wordt. Volledigheidshalve merkt de rechtbank bovendien nog op dat disproportioneel geweld, sowieso een ontslag wegens dringende reden rechtvaardigt. 

Te onthouden?

Verkeersagressie terwijl men zich verplaatst in een bedrijfsvoertuig met het logo van de werkgever kan een dringende reden tot ontslag uitmaken.

Bron: Arbeidsrechtbank van Waals-Brabant, afdeling Waver, 6 maart 2020, A.R. nr. 14/2483/A, onuitgeg.