Versie 4.0 van de “Generieke Gids” is beschikbaar

20 mei 2021Reglementering

De sociale partners hebben een nieuwe versie van de ”Generieke Gids” gepubliceerd. Ter herinnering: deze gids bevat principes en maatregelen waardoor bedrijven veilig kunnen werken door het aantal besmettingen op het werk maximaal te vermijden.

1.         De Generieke Gids: een opfrissing

In april 2020 verscheen de “Generieke Gids om de verspreiding van Covid-19 op het werk tegen te gaan”, het resultaat van een samenwerking tussen de sociale partners in de Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het werk, de “Economic Risk Management Group”, de FOD WASO en de beleidscel van de minister van Werk.

Deze tool bevat principes en maatregelen waardoor werknemers hun werk veilig kunnen uitoefenen, met name door het risico op besmetting zo klein mogelijk te houden en besmettingen zoveel mogelijk te vermijden. 

De Gids stelt “concrete en realiseerbare” preventiemaatregelen voor om werkgevers te ondersteunen en werknemers te beschermen, hetzij tijdens het woon-werkverkeer hetzij tijdens de verschillende activiteiten op het werk. 

De Generieke Gids is een algemeen hulpmiddel dat aangevuld kan worden door specifiekere maatregelen in bepaalde sectoren. Heel wat sectoren hebben trouwens gebruik gemaakt van deze mogelijkheid door “sectorgidsen” of protocollen te publiceren, zoals onder andere de paritaire comités 118, 124, 201, 220 en 311, om er maar enkele te noemen. 

2.         Nieuwe versie beschikbaar

Op 12 mei jl. hebben de partners een bijgewerkte versie van de Generieke Gids gevalideerd en gepubliceerd. 

Ze hebben daarbij rekening gehouden met de nieuwe wetenschappelijke kennis en gewijzigde situatie op het terrein, waaronder de evolutie in de test- en vaccinatiestrategieën. 

Onder de aanvullingen zien we onder meer een nieuw hoofdstuk in verband met de teststrategie in bedrijven en verduidelijkingen op het vlak van ventilatie en verluchting. 

Voor meer info verwijzen we u naar de volgende linken:

Te onthouden? 

De sociale partners hebben een nieuwe versie van de ”Generieke Gids” gepubliceerd. Ter herinnering: deze gids bevat principes en maatregelen waardoor bedrijven veilig kunnen werken door het aantal besmettingen op het werk maximaal te vermijden. 

Deze tool komt op een goed moment, in het kader van een geleidelijke terugkeer naar het werk vanaf 9 juni 2021. 

Bronnen: persbericht FOD WASO van 12 mei 2021 en versie 4.0 van de Generieke Gids om de verspreiding van Covid-19 op het werk tegen te gaan.