Voortaan recht op “quarantaineverlof” bij sluiting scholen of opvang

09 okt 2020Arbeidsovereenkomst

Op 8 oktober 2020 keurde de Kamer het wetsvoorstel inzake het quarantaineverlof goed. Dit verlof is bestemd voor ouders van kinderen die niet naar school of de opvang kunnen omwille van een corona-sluitingsmaatregel.


Wat?

Het quarantaineverlof houdt in dat ouders het recht hebben om, zonder loonbehoud, van het werk afwezig te zijn:

  • voor de opvang van hun minderjarig kind of kind met een beperking;
  • voor de periode dat het kind niet naar de crèche, school, klas of opvangcentrum kan gaan omwille van de sluitingsmaatregel.

Het gaat steeds om een volledige schorsing van de arbeidsovereenkomst.


Te volgen procedure

Om van deze maatregel te kunnen genieten, moeten werknemers: 

  • Onmiddellijk hun werkgever informeren;
  • Zo snel mogelijk een attest van de instelling bezorgen, waarin de sluiting en de sluitingsperiode bevestigd worden.


Vergoeding

De betrokken werknemers hebben tijdens deze periode recht op een uitkering tijdelijke werkloosheid wegens corona-overmacht. Ze genieten een uitkering tot 70% van hun (begrensde) inkomen en een dagelijkse toeslag van 5,63 EUR, ten laste van de RVA. 


Te onthouden?

Ouders waarvan de kinderen geen opvang meer hebben ten gevolge van een sluitingsmaatregel in de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus, kunnen gebruik maken van het quarantaineverlof. Dit is een vorm van tijdelijke werkloosheid.

Het quarantaineverlof kan retroactief genomen worden sinds 1 oktober 2020 en zal van toepassing zijn tot en met 31 december 2020.


Bron: Wetsvoorstel van 7 oktober 2020 tot het openstellen van tijdelijke werkloosheid overmacht corona voor werknemers in geval van sluiting van de school, opvang , of centrum voor opvang voor personen met een handicap van hun kind Parl. Doc., nr. 55-1270/008.